Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στεγανοποίηση υπογείων

Με την στεγανοποίηση υπογείων, αντιμετωπίστε ριζικά τα προβλήματα που οφείλονται στην υγρασία.

Γιατί χρειάζεται η στεγανοποίηση υπογείων

Η υγρασία που προέρχεται από το έδαφος είναι από τις σοβαρότερες μορφές υγρασίας. Οφείλει την παρουσία της σε υπόγεια ή επιφανειακά νερά ,στάσιμα ή κινούμενα και μέσω των τριχοειδών αγγείων του εδάφους και των δομικών υλικών ανέρχονται στο κτίριο.
Η λειτουργία των υπογείων δεν είναι μόνο για χώρους αποθήκευσης και μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε και σαν χώρους διαμονής, εργασίας, η στάθμευσης και η καλή στεγανοποίηση των υπογείων είναι πολύ σημαντική.
Είμαστε εξειδικευμένοι στον τομέα αυτό και εφαρμόζουμε την λύση της εξωτερικής μόνωσης τοιχίων.

Πως γίνεται η διαδικασία στην στεγανοποίηση υπογείων

Η διαδικασία εφαρμογής της εξωτερικής μόνωσης τοιχίων στην στεγανοποίηση υπογείων έχει ως εξής:

1. Προετοιμασία - αποκατάσταση τοιχίων

Διάνοιξη των αρμών διακοπής εργασίας, κόψιμο των φουρκετών και των ξύλινων μουρέλων σε βάθος 3 cm. Απομάκρυνση των χαλαρών του σκυροδέματος. Σπάσιμο των έντονων προεξοχών. Εφαρμογή υδροβολής σε όλη την επιφάνεια για τον καθαρισμό από υπολείμματα λαδιού ξυλοτύπου ,σαθρά ,σκόνες κλπ. Αποκατάσταση με επισκευαστικό κονίαμα όλων των φωλεών και των οπών που έχουν δημιουργηθεί.

2. Στεγανοποίηση

Επαλειφόμενο ελαστικό τσιμεντοειδές. Διεισδυτικό τσιμεντοειδές. Ασφαλτόπανα.

3. Θερμομόνωση

Γίνεται επικόλληση των θερμομονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερίνης χωρίς κενά μεταξύ τους και καλύπτοντας το σύνολο της επιφάνειας του τοιχίου για την αποφυγή θερμογεφυρών.

4. Προστασία- Αποστράγγιση

Τοποθετούμε αποστραγγιστική μεμβράνη για την κατακόρυφη αποστράγγιση του νερού, που έρχεται σε επαφή με τα τοιχία και την προστασία της μόνωσης από μηχανικές καταπονήσεις.

Ενδεικτικά έργα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
Μερικά από τα έργα μας στην στεγανοποίηση υπογείων.

Ποιοτικές υπηρεσίες στην στεγανοποίηση υπογείων

ΜΠΙΝΤΟΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Με την πολυετή εμπειρία μας και τις εξειδικευμένες λύσεις, χρησιμοποιούμε υλικά υψηλής ποιότητας για την πλήρη στεγανοποίηση υπογείων με ισχυρή εγγυητική κάλυψη σε όλη την Αθήνα, την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, την επαρχία, τα νησιά και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.