ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Επισκευή και ενίσχυση του σκυροδέματος σε όλα τα κτίρια, γρήγορα και οικονομικά.

Επισκευή σκυροδέματος

Μετά το ξεκαλούπωμα εμφανίζονται μικρά ή μεγάλα κενά και φωλιές στο σκυρόδεμα, στις κολώνες, τα δοκάρια ή τις πλάκες.

Άλλοτε από ανεπαρκή δόνηση, χτυπήματα, τριβή, ενανθράκωση ή άλλα αίτια, καταστρέφονται οι ακμές ή/και οι επιφάνειες των κολώνων, σκαλοπατιών και τοιχίων σκυροδέματος. 

Στα παλιά κτίρια, πολύ συχνά, παρατηρούμε σημάδια διάβρωσης και οξείδωσης του οπλισμού στα στοιχεία του σκυροδέματος στην ταράτσα ,στους εξωτερικούς τοίχους, στα στηθαία και στην πυλωτή, που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στους περιβαλλοντικούς παράγοντες.

Εντοπίζουμε τα διαβρωμένα σημεία μετα από λεπτομερείς ελέγχους και τα επισκευάζουμε αποτελεσματικά.

Ενίσχυση σκυροδέματος

Μια νέα τεχνική με πολλά πλεονεκτήματα για την ενίσχυση του σκυροδέματος, είναι η τεχνική με χρήση σύνθετων υλικών τα οποία επικολλώνται στα προς ενίσχυση στοιχεία με εποξειδικές ρητίνες.

Τα σύνθετα υλικά αποτελούνται από ιδιαίτερα υψηλής αντοχής ίνες άνθρακα ή υάλου και έχουν την μορφή είτε του εύκαμπτου υφάσματος (ανθρακούφασμα, υαλούφασμα) είτε του δύσκαμπτου ελάσματος (ανθρακοέλασμα).