Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Επισκευές & ενίσχυση

Επισκευές & ενίσχυση σκυροδέματος σε όλα τα κτίρια, γρήγορα, αποτελεσματικά και οικονομικά.

Γιατί χρειάζονται οι επισκευές σκυροδέματος

Μετά το ξεκαλούπωμα εμφανίζονται μικρά ή μεγάλα κενά και φωλιές στο σκυρόδεμα, στις κολώνες, τα δοκάρια ή τις πλάκες.
Άλλοτε από ανεπαρκή δόνηση, χτυπήματα, τριβή, ενανθράκωση ή άλλα αίτια, καταστρέφονται οι ακμές ή/και οι επιφάνειες των κολώνων, σκαλοπατιών και τοιχίων σκυροδέματος.
Στα παλιά κτίρια, πολύ συχνά, παρατηρούμε σημάδια διάβρωσης και οξείδωσης του οπλισμού στα στοιχεία του σκυροδέματος στην ταράτσα ,στους εξωτερικούς τοίχους, στα στηθαία και στην πυλωτή, που είναι περισσότερο εκτεθειμένα στους περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Εντοπίζουμε τα διαβρωμένα σημεία μετα από λεπτομερείς ελέγχους και τα επισκευάζουμε αποτελεσματικά.

Πως γίνεται η ενίσχυση σκυροδέματος

Μια νέα τεχνική με πολλά πλεονεκτήματα για την ενίσχυση του σκυροδέματος, είναι η τεχνική με χρήση σύνθετων υλικών τα οποία επικολλώνται στα προς ενίσχυση στοιχεία με εποξειδικές ρητίνες.
Τα σύνθετα υλικά αποτελούνται από ιδιαίτερα υψηλής αντοχής ίνες άνθρακα ή υάλου και έχουν την μορφή είτε του εύκαμπτου υφάσματος (ανθρακούφασμα, υαλούφασμα) είτε του δύσκαμπτου ελάσματος (ανθρακοέλασμα).

Επισκευές & ενίσχυση σκυροδέματος

ΜΠΙΝΤΟΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε επισκευές & ενίσχυση σκυροδέματος σε ολόκληρη την Αθήνα, την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, την επαρχία, τα νησιά και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.