ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ

Δώστε ζωή στο κτίριο σας και καλύψτε το εντυπωσιακά με φυτά, με τα φυτεμένα δώματα.

Με φυτεμένο η πράσινο δώμα εννοούμε το κομμάτι της επιφάνειας της οροφής κτηρίων, που καλύπτεται με φυτά και αποτελείται από την κατάλληλη υποδομή (αντιριζική μεμβράνη, αποστραγγιστικό σύστημα, φίλτρα, υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών), τα φυτά και το σύστημα άρδευσης.

Τα οφέλη από την κατασκευή φυτεμένων δωμάτων είναι πολλά και αξίζει να επενδύσει κάποιος στην υπηρεσία αυτή.

Έχουμε περιβαλλοντικά οφέλη με την αισθητή βελτίωση της ποιότητας του αέρα, οικονομικά οφέλη, αφού το δώμα προστατεύεται από την υπεριώδη ακτινοβολία αυξάνοντας την διάρκεια ζωής του και κοινωνικά οφέλη αφού δημιουργούνε ένα αίσθημα χαλάρωσης αυξάνοντας θετικά την ψυχολογία μας.

Τα φυτεμένα δώματα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

Χαρακτηριστικά:

Οφέλη από τα φυτεμένα δώματα: