ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΙΣΙΝΕΣ

Με την στεγανοποίηση πισίνας αποφεύγουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διαρροή του νερού.

Η στεγανοποίηση της πισίνας είναι σημαντική και αναγκαία λόγω της εξοικονόμησης του νερού, οι απώλειες του οποίου έχουν μεγάλο κόστος συμπλήρωσης.

Επίσης παράπλευρα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν από τη διαρροή νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.

Χρησιμοποιούμε υλικά υψηλής ποιότητας και την εμπειρία μας, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα.

Εργασίες που διενεργούνται στην στεγανοποίηση πισίνας:

Πισίνες σε λειτουργία

Νέα πισίνα

Ενδεικτικά Έργα