Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στεγανοποίηση πισίνας

Με την στεγανοποίηση πισίνας αποφεύγουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα που δημιουργούνται από την διαρροή του νερού.

Γιατί είναι σημαντική η στεγανοποίηση πισίνας

Η στεγανοποίηση της πισίνας είναι σημαντική και αναγκαία λόγω της εξοικονόμησης του νερού, οι απώλειες του οποίου έχουν μεγάλο κόστος συμπλήρωσης.
Επίσης παράπλευρα προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν από τη διαρροή νερού στα υπόλοιπα τμήματα της οικοδομής.
Χρησιμοποιούμε υλικά υψηλής ποιότητας και την εμπειρία μας, για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα.

Εργασίες που διενεργούνται στην στεγανοποίηση πισίνας

Ανάλογα με το αν είναι νέα πισίνα η πισίνα σε λειτουργία, γίνονται οι ακόλουθες εργασίες:

Πισίνες σε λειτουργία

  • Επαναβαφή πισίνας με εποξειδικό χρώμα.
  • Αντιμετώπιση διαρροών στην πισίνα στο κανάλι υπερχείλισης και στην δεξαμενή.
  • Επισκευή των αρμών των μαρμάρων του επιχείλιου.

Νέα πισίνα

  • Στεγανοποίηση πισίνας, καναλιού υπερχείλισης και δεξαμενής.
  • Κατασκευή τσιμεντοκονίας.
  • Τελική επίστρωση.

Ενδεικτικά έργα

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ
Μερικά από τα έργα μας στην στεγανοποίηση πισίνας.

Αποτελεσματική στεγανοποίηση πισίνας

ΜΠΙΝΤΟΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Με την χρήση υλικών υψηλής ποιότητας και την πολυετή εμπειρία μας, προσεφέρουμε αποτελεσματική στεγανοποίηση πισίνας, με τα συνεργεία μας να καλύπτουν όλη την Αθήνα, την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, την επαρχία, τα νησιά και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.