Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Μονώσεις ταρατσών

Οι μονώσεις ταρατσών, είναι πλέον απαραίτητες στην κατασκευή ενός σύγχρονου κτιρίου. Προστατέψτε το κτίριο σας με πιστοποιημένα συστήματα.

Η σημασία της μόνωσης ταρατσών

Ο σωστός σχεδιασμός στις μονώσεις ταρατσών μαζί με την τήρηση των βασικών αρχών της οικοδομικής, αποτελούν τις προϋποθέσεις για την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων και την ορθή λειτουργία του δώματος.
Η σωστή και συνεχής συντήρηση μαζί με την αποκατάσταση τυχόν εμφανιζόμενων φθορών, είναι άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην επιμήκυνση της διάρκειας της ζωής των δωμάτων.
Αποκολλήσεις υλικών, διογκώσεις στις στρώσεις, πρόωρη γήρανση των στεγανοποιητικών και θερμομονωτικών υλικών, θραύσεις και ρηγματώσεις, είναι μερικές από τις συνηθισμένες φθορές που εμφανίζονται στα δώματα και που οφείλονται κυρίως στην ελλιπή η κακή μόνωση τους.

Εργασίες στην μόνωση ταρατσών

Με την υπηρεσία μονώσεις ταρατσών, αναφερόμαστε στο σύνολο των εργασιών που πρέπει να εκτελεστούν ώστε να επιτευχθεί η προστασία του εκάστοτε κτιρίου από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως: βροχή, χιόνι ,παγετός ,αέρας, ηλιακή ακτινοβολία, θερμοκρασιακές καταπονήσεις κλπ.

Οι βασικές στρώσεις της μόνωσης είναι:

Διαδικασία εφαρμογής στις μονώσεις ταρατσών

Η διαδικασία εφαρμογής της μόνωσης ταρατσών έχει ως εξής:

1. Έλεγχος και προετοιμασία υποστρώματος

Γίνεται λεπτομερείς καθαρισμός της πλάκας, απόξεση προεξοχών, καθαίρεση σαθρών και αποκατάσταση των κοιλοτήτων με επισκευαστικό κονίαμα. Στις ταράτσες με παλιά μόνωση γίνεται έλεγχος για το πάχος και το είδος των στρώσεων και έλεγχος για την ύπαρξη εγκλωβισμένης υγρασίας.

2. Θερμομόνωση

Τοποθετούμε τα θερμομονωτικά φύλλα χωρίς κενό μεταξύ τους καλύπτοντας αποτελεσματικά το σύνολο της επιφάνειας του δώματος για την αποφυγή θερμογεφυρών.

3. Στρώση κλίσεων ειδικών τεμαχίων

Διαμορφώνουμε με ακρίβεια τις κλίσεις επιμερίζοντας σωστά την επιφάνεια ανά υδρορροή.

4. Στεγανοποίηση

Λύσεις στεγανοποίησης της ταράτσας που καλύπτουν άμεσα τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά τις αντοχές ,την ελαστικότητα, την διάρκεια ζωής κλπ.

Ενδεικτικά έργα

ΜΟΝΩΣΕΙΣ ΤΑΡΑΤΣΩΝ
Μερικά από τα έργα μας στις μονώσεις ταρατσών.

Μονώσεις ταρατσών με εγγύηση ποιότητας

ΜΠΙΝΤΟΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ
Οι μονώσεις ταρατσών αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους και βασικότερους παράγοντες της ποιοτικής διαβίωσης. Το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό και προσφέρουμε εγγύηση ποιότητας στις μονώσεις ταρατσών με υπηρεσίες σε ολόκληρη την Αθήνα, την ευρύτερη περιοχή της Αττικής, την επαρχία, τα νησιά και όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.