Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έργα

Κατασκευή μεγάλων και σημαντικών έργων σε όλο το χώρο τον μονώσεων, με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και πιστοποιήσεις.

Πατητή τσιμεντοκονία τοίχων, δαπέδου & μπάνιου

Μόνωση αρμών πισίνας με στεγανωτική μεμβράνη pvc

Εξωτερική θερμομόνωση

Εξωτερική θερμομόνωση

Μόνωση μπετόν πισίνας

Στεγανοποίηση μπάνιου

Εξωτερική θερμομόνωση

Μόνωση – στεγανοποίηση

Μόνωση ταράτσας

Αυτοεπιπεδούμενα δάπεδα

Μόνωση ταράτσας

Στεγανοποίηση

Μόνωση – στεγανοποίηση

Ανεστραμμένη υγρομόνωση-θερμομόνωση

Υγρομόνωση ταράτσας

Εξωτερική θερμομόνωση

Στεγανοποίηση αρμών

Πατητή τσιμεντοκονία

Πατητή τσιμεντοκονία

Στεγανοποίηση

Ρητινικά δάπεδα

Μόνωση ταράτσας

Στεγανοποίηση πισίνας

Στεγανοποίηση πισίνας